Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα«eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων : Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης eTwinning μέσω τής πλατφόρμας mooc.etwinning.gr τού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Επιμόρφωση καθηγητριών Γαλλικών Δευτεροβάθμιας

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας μιάμισης ώρας, με θέμα «L’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE : des savoirs aux savoir-faire».

Επιμόρφωση καθηγητριών Γαλλικών Δευτεροβάθμιας

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων παρακολούθησαν, διά ζώσης, επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας μίας ώρας, με θέμα «La civilisation par les documents».

Επιμόρφωση των καθηγητριών Γαλλικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης τού Συντονισμού Γαλλικών, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στα Σχολεία μας τον Hugues DenisotΓάλλο συγγραφέα βιβλίων Γαλλικών για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με μεγάλη διδακτική πείρα στη διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, τη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ανεστραμμένη Τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο - εφαρμογές», διάρκειας 3,5 ωρών, που διοργάνωσε το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας και συντονίστηκε από ομάδα εργασίας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τού ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας.

Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής Ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας μιάμισης ώρας, με θέμα «Le pack gagnant DALF C1».

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών όλων των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων, καθώς και οι καθηγήτριες τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν διά ζώσης και διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Προς μια ενεργό παιδαγωγική προσέγγιση χάρη στο οπτικοακουστικό υλικό τής μεθόδου AVATAR. Προτάσεις μαθήματος" ("Vers une démarche pédagogique active grâce au matériel audiovisuel de la méthode AVATAR. Propositions d'exploitation d'un cours").

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων ΣχολείωνΕκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως σύγχρονη ημερίδα επιμόρφωσης/ενημέρωσης τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στην οποία παρουσιάστηκε το Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, συνολικής διάρκειας 5 ωρών.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το 9μηνο (420 ωρών) μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα 14 βαθμών ESVET με τίτλο «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο - Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» τού Πανεπιστημίου Κρήτης, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού παρακολούθησαν διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Le pack gagnant DALF C1».