Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης τού Συντονισμού Γαλλικών, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στα Σχολεία μας τον Hugues DenisotΓάλλο συγγραφέα βιβλίων Γαλλικών για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με μεγάλη διδακτική πείρα στη διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

O Hugues Denisot είναι επιμορφωτής καθηγητών και επιμορφωτών τής Γαλλικής, συγγραφέας βιβλίων τού εκδοτικού οίκου "hachette", πρώην συντονιστής τής διδασκαλίας τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών και μορφωτικός ακόλουθος τού Γαλλικού Ινστιτούτου τής Κροατίας.

Οι μαθητές και οι καθηγήτριες των Σχολείων παρακολούθησαν το μάθημά του σε ύλη που είχε οριστεί από τον Συντονισμό.

Η επιμόρφωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο "hachette" και πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, στην Στ΄ τάξη τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, στις Γ΄ και Ε΄τάξεις τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού και στις Δ΄και Ε΄τάξεις τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικό μάθημα με έμφαση στον προφορικό λόγο και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, ενώ οι καθηγήτριες παρακολούθησαν τη διδακτική προσέγγιση τού Hugues Denisot που βασίζεται στη θεωρία «L’intégration des intelligences mutliples dans l’enseignement du FLE ».