Επικοινωνία με το Κεντρικό Τμήμα Διδάκτρων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αθήνα)
Τηλ.: 210-6755555, εσωτ.: 110-111. e-mail: didaktra@arsakeio.gr

Για τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων, απευθυνθείτε στα αντίστοιχα λογιστήρια.

Ανακοίνωση για την πληρωμή διδάκτρων με τη χρήση ενός κωδικού ανά μαθητή.
Πατήστε εδώ.

Δίδακτρα Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων 2019-20


Δίδακτρα Αρσακείων Ψυχικού και Εκάλης

Δίδακτρα Αρσακείου Θεσσαλονίκης

Δίδακτρα Αρσακείου Πατρών

Δίδακτρα Αρσακείου Ιωαννίνων