Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών όλων των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων, καθώς και οι καθηγήτριες τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν διά ζώσης και διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Προς μια ενεργό παιδαγωγική προσέγγιση χάρη στο οπτικοακουστικό υλικό τής μεθόδου AVATAR. Προτάσεις μαθήματος" ("Vers une démarche pédagogique active grâce au matériel audiovisuel de la méthode AVATAR. Propositions d'exploitation d'un cours").

Σύμφωνα με τις νέες τάσεις στη διδακτική των ξένων γλωσσών, έμφαση δόθηκε στη δυναμική των οπτικών και ακουστικών δραστηριοτήτων (βίντεου, μουσικής, εικόνας, διαδραστικού ακουστικού υλικού), καθώς και στην προσέγγιση τού γραπτού λόγου μέσα από την προφορική έκφραση με στόχο τη βιωματική προσέγγιση τής γλώσσας, την καλλιέργεια τού ενδιαφέροντός για τον γαλλικό πολιτισμό, αλλά κυρίως την προσέλκυση τής προσοχής των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στην τάξη.

Την παρουσίαση έκανε η κ. Μαντώ Βασιλοπούλου, παιδαγωγική σύμβουλος και υπεύθυνη επιμορφώσεων τού εκδοτικού οίκου "Trait d'union".

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

• Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, 9.00-10.30: Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία Ψυχικού (διά ζώσης).
• Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2022, 10.45-11.30: Αρσάκειο Δημοτικό Πάτρας.
• Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, 9-00-10.00: Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
• Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, 13.15-14.15: Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.
• Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, 9.00-10.30: Αρσάκεια-Τοσίτσεια Δημοτικά Εκάλης (διά ζώσης).
• Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022, 12.30-13.30: Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης.