Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων παρακολούθησαν, διά ζώσης, επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας μίας ώρας, με θέμα «La civilisation par les documents».

Στόχος τής επιμόρφωσης ήταν η πολλαπλή και ποικίλη προσέγγιση κειμένων επιπέδου DELF B2-DALF C1/C2 με περιεχόμενο που άπτεται τής επικαιρότητας αλλά και τής γαλλόφωνης ιστορίας και πολιτισμού. Πώς ο μαθητής, μέσα από επιλεγμένα άρθρα, αποσπάσματα βιβλίων και ηχητικά αρχεία, μπορεί να εμβαθύνει στη γνώση της γαλλικής γλώσσας και γαλλόφωνης κουλτούρας.

Έμφαση δόθηκε στον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τον μαθητή στοχεύοντας στην εμπέδωση όρων και εννοιών της σύγχρονης εποχής, καθώς, επίσης, και γνώσεων ιστορίας και πολιτισμού.

Την επιμόρφωση έκανε η κ. Noëlle Bertin, καθηγήτρια τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με μεγάλη διδακτική πείρα και συγγραφέας μεθόδων Γαλλικής για εφήβους και ενηλίκους, συνεργάτης τού ελληνο-γαλλικού εκδοτικού οίκου "le livre ouvert fle".

Η επιμόρφωση διοργανώθηκε από τον Συντονισμό Γαλλικών σε συνεργασία με την κ. Μ. Βασιλοπούλου, παιδαγωγική σύμβουλο τού εκδοτικού οίκου.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε τις εξής ημέρες και ώρες:

• Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, 10.45-11.45 στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης

• Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, 9.30-10.30 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού