Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας μιάμισης ώρας, με θέμα «L’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE : des savoirs aux savoir-faire».

Έμφαση δόθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής στην παραγωγή προφορικού λόγου και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει τη γνώση για να επικοινωνήσει.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε μια διδακτική προσέγγιση που προσανατολίζεται στη δράση στοχεύοντας στον ενεργητικό ρόλο τού μαθητή.

Την επιμόρφωση έκανε η κ. Émilie Mathieu-Benoit, επιμορφώτρια καθηγητών και επιμορφωτών, καθηγήτρια τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, συγγραφέας μεθόδων Γαλλικής, που διδάσκονται διεθνώς, και συνεργάτης τού γαλλικού εκδοτικού οίκου "hachette".

Η επιμόρφωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την κ. Α. Γιαννοπούλου, παιδαγωγική σύμβουλο τού γαλλικού εκδοτικού οίκου "hachette" στην Ελλάδα.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε τις εξής ημέρες και ώρες:

• Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, 9.00-10.30, διαδικτυακά για τα Αρσάκεια Ψυχικού και Θεσσαλονίκης.

• Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, 10.45-12.15, διά ζώσης, στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης.