Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, τη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ανεστραμμένη Τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο - εφαρμογές», διάρκειας 3,5 ωρών, που διοργάνωσε το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας και συντονίστηκε από ομάδα εργασίας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τού ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας.

Η Επιστημονική Ημερίδα είχε ως σκοπό να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, γνωστό ως "ανεστραμμένη τάξη", το οποίο στηρίζεται στην αντιστροφή τής μέχρι σήμερα ακολουθούμενης δομής.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν το θεωρητικό πλαίσιο τής ανεστραμμένης τάξης, τα χαρακτηριστικά της, τα στάδια εφαρμογής της, τα εργαλεία και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί τεχνολογικά, τα οφέλη για μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς, καθώς και οι προκλήσεις και οι προβληματισμοί από την εφαρμογή της.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογής της στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ακολούθησε σχετική συζήτηση.