Στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας η διδασκαλία των μαθημάτων ενισχύεται με ποικίλες δράσεις πολιτισμού. H Εποπτεία των Σχολείων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και τις Διευθύνσεις των Σχολείων, προγραμματίζει και συντονίζει την πέραν τού σχολικού προγράμματος εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός των Σχολείων.

Έτσι, έχει διαμορφωθεί στον χώρο των Αρσάκειων-Τοσιτσείων Εκάλης  ειδική αίθουσα-εργαστήρι με αντίγραφα αρχαίων γλυπτών και αγγείων,  όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση τού μαθήματος τής Ιστορίας αλλά και ποικίλων άλλων δεξιοτήτων.

Το εργαστήρι αυτό περιλαμβάνει 7 εκμαγεία γλυπτών και ένα αντίγραφο πήλινης οινοχόης, αντικείμενα αντιπροσωπευτικά διαφορετικών εποχών.

Όλα τα εκθέματα είναι δωρεές προς τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και αποκτήθηκαν με τη συμβολή τού κ. Βασιλείου Λαμπρινουδάκη, καθηγητή τής Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Τα πέντε (5) γλυπτά δώρισε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) τού Υπουργείου Πολιτισμού και άλλα δύο (2) αντικείμενα το ζεύγος Βασιλείου και Καλλιόπης Λαμπρινουδάκη.
 Τα εκθέματα συνοδεύονται από επεξηγηματικό εποπτικό υλικό: μια ιστορική γραμμή που αποτυπώνει τα σημαντικότερα γεγονότα από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή και πίνακες για την ανάπτυξη τής αρχαίας τέχνης από την κυκλαδική έως την ελληνιστική περίοδο.

Στο εργαστήρι πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών όλων των τάξεων τού Δημοτικού:

  • Οι μαθητές περιεργάζονται από κοντά τα έργα τέχνης, έχουν τη δυνατότητα ακόμα και να τα αγγίξουν, καθώς η σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αφή για την οικείωση τής τέχνης από το παιδί.
  • Συνδέουν τα έργα τέχνης με ιστορικά γεγονότα.
  • Εντάσσουν συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα στη γραμμή τού χρόνου, με σκοπό να οπτικοποιούν τη διαδοχή και τη διάρκεια των ιστορικών περιόδων.
    Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εμπεδώσουν οι μαθητές όσα διδάσκονται στο μάθημα τής Ιστορίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά αυτής τής ηλικίας αδυνατούν να αντιληφθούν κυριώς την έννοια τού χρόνου αλλά και τού τόπου σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα. όπως η προϊστορία και η ιστορία, η χρονική απόσταση τής σύγχρονης εποχής από τα προ Χριστού έτη, οι τρόποι χρονολόγησης προ Χριστού και μετά Χριστόν, η ιστορική πορεία τής Δύσης κατά την εποχή τής Τουρκοκρατίας κ.ά.
  • Τα εκθέματα αυτά αποτελούν, παράλληλα, και πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη τής καλλιτεχνικής έκφρασης και τής δημιουργικής γραφής, αλλά και αφορμή για τη μελέτη των αναλογιών στη γλυπτική στο πλαίσιο τής καλλιέργειας τής μαθηματικής σκέψης.

    Με αυτές τις δράσεις ενθαρρύνουμε τα παιδιά να προσεγγίσουν την τέχνη με διαφορετικούς τρόπους, να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους και να κατανοήσουν την αξία της.