Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Δέσποινα Χατζηιωάννου παρακολούθησε την επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών Γαλλικών (ΠΕ05), που διοργανώθηκε από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 κ. Ματθαίο Πατρινόπουλο, Ελένη Μανιάτη, Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Ευάγγελο Κανίδη ΠΕ86, Στέλιο Μαρκαντωνάκη ΠΕ05 και Αντιγόνη-Μέλισσα-Ίρις Χατζηϊωάννου ΠΕ07, με θέμα «Διαμορφώνοντας Συνεργατικά Περιβάλλοντα στην ».

Εισήγηση στο 5ο  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε στην Κρήτη
Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε (Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 5 έως 7 Απριλίου 2019, με θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση».

Η κ. Γεώργα Ευφροσύνη, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Εκάλης, συμμετείχε σε σεμινάριο έξι ωρών με τίτλο “Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον: Προκλήσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης συμπεριφοράς”, το οποίο διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2019.

Η καθηγήτρια Γαλλικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου συμμετείχε ως εξετάστρια, στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, στα διπλώματα DELF A1, A2, Β1 και Β2, στις εξετάσεις τής περιόδου Δεκεμβρίου 2018, στο Γαλλικό Σχολείο Léonteios στην Αθήνα.
Συμμετοχή στο 14ο Μεγάλο Ετήσιο Σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής
Η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου συμμετείχε στις εργασίες τού 14ου Ετήσιου Σεμιναρίου για τους Καθηγητές Γαλλικής, με θέμα «Quels défis pédagogiques pour l’enseignant de français ?» («Παιδαγωγικές προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό των Γαλλικών»), που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, από τις 4 ώς και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.

Εισηγήσεις στο 14ο Μεγάλο Ετήσιο Σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής
Η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στις εργασίες τού 14ου Ετήσιου Σεμιναρίου για τους καθηγητές Γαλλικής με θέμα «Quels défis pédagogiques pour l’enseignant de français?» («Παιδαγωγικές προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό των Γαλλικών»), που έγινε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, από τις 4 ως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας κ. Βιολάρη Ελένη ολοκλήρωσε με επιτυχία το σεμινάριο: «Πλατφόρμα Moodle: «Διδάσκω στη Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη», διάρκειας 15 εβδομάδων, με τρεις δια ζώσης συναντήσεις, ηλεκτρονική κατάθεση 35 εργασιών, καθώς και ενός διδακτικού σεναρίου που να καλύπτει δύο διδακτικές ώρες.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής εκπαιδευτικών: «…και οι εκπαιδευτκοί έχουν ψυχή»
Η κ. Ευφροσύνη Γεώργα, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Δημοτικά Εκάλης, συμμετείχε σε συμβουλευτική ομάδα εκπαιδευτικών (πέντε δίωρες συνεδρίες τον Μάρτιο 2018), που διοργανώθηκε από το Εθελοντικό Πρόγραμμα Κοινωνικών Δράσεων τού Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Η κ. Εβίτα Δούβλου, καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσάκειου Δημοτικού Ψυχικού παρακολούθησε πεντάωρο σεμινάριο επιμόρφωσης σε νέες διδακτικές μεθόδους για καθηγητές γαλλικής γλώσσας.

Συμμετοχή σε πανελλήνιο συνέδριο
Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Εκπαίδευση και πολιτισμός: Σχέσεις και προοπτικές», που οργανώθηκε υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 20 έως 22 Απριλίου 2018.

Καλές πρακτικές για ενδυνάμωση τού εκπαιδευτικού και των σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη
Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου παρακολούθησε την ημερίδα διάρκειας 5 ωρών με τίτλο «Καλές πρακτικές για ενδυνάμωση τού εκπαιδευτικού και των σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη» με εισηγήτρια τη δρα Εύα Μαντζουράνη (Kingston University – Hong Kong University, ιδρύτρια τής «Ithaca Academic Coaching and Mentoring»).