Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α' τάξη των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 ότι οι μαθητές θα εξεταστούν σε διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας στα Αγγλικά και στα Γαλλικά ή Γερμανικά.

Αγαπητοί Γονείς / μαθητές,
Το Αγγλικό Τμήμα τού σχολείου μας συγχαίρει θερμά τους μαθητές μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας τής περιόδου Δεκεμβρίου 2021 και εύχεται πάντα καλή πρόοδο.

Τα κατατακτήρια διαγωνίσματα της Α΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2021-22 θα διεξαχθούν ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στα Γυμνάσια των Σχολείων μας κατά το σχολικό έτος 2021-22 θα γράψουν τον Σεπτέμβριο ένα κατατακτήριο διαγώνισμα (placement test) διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να καταταχθούν σε τμήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στο γνωστικό τους επίπεδο. Οι μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του από τον Συντονισμό τού Αγγλικού τμήματος.

Ενημερώνουμε τους κ. κ. Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών / τριών που είναι υποψήφιοι για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας ECCE και ECPE τού Πανεπιστημίου τού Michigan (Δεκέμβριος 2020) ότι λόγω των μέτρων προστασίας τής Υγείας που σχετίζονται με το Covid -19 και τής νομοθεσίας σε ισχύ, οι εξετάσεις που είχαν οριστεί για τις 20 – 21 Μαρτίου 2021, μεταφέρονται στις 8 – 9 Μαΐου 2021. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα μεταφερθούν αυτόματα χωρίς κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς. Oι εξετάσεις ECCE και ECPE 8 – 9 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή. Από τις εξεταστικές περιόδους 22 – 23 Μαΐου 2021, και οι δύο εξετάσεις θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.

Από τον Συντονισμό Αγγλικής Γλώσσας Β'/βάθμιας των σχολείων τής Φ.Ε

Ενημερώνουμε τους κ. κ. Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών / τριών που είναι υποψήφιοι για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας B2 (FCE FOR SCHOOLS) και C2 (CPE- PROFICIENCY) τού Πανεπιστημίου τού Cambridge ( Δεκέμβριος 2020 ) ότι λόγω των μέτρων προστασίας τής Υγείας που σχετίζονται με το Covid -19 και τής νομοθεσίας σε ισχύ, οι εξετάσεις που είχαν οριστεί έως τις 20 Μαρτίου 2021, μεταφέρονται στις 15 και / ή 16 Μαΐου 2021. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα μεταφερθούν αυτόματα χωρίς κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς.

Από τον Συντονισμό Αγγλικής Γλώσσας Β'/βάθμιας των σχολείων τής Φ.Ε