Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων ΣχολείωνΕκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως σύγχρονη ημερίδα επιμόρφωσης/ενημέρωσης τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στην οποία παρουσιάστηκε το Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, συνολικής διάρκειας 5 ωρών.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε, στις 26 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο τής Πράξης«Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω τού Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το αντικείμενο τής επιμόρφωσης αφορούσε στην επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων για την εκπαίδευση μαθητών με κάθε μορφής αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, τυφλοκώφωση, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης, κ.ά.) και στην προώθηση και εφαρμογή ενταξιακών εκπαιδευτικών και συμπεριληπτικών πρακτικών στο σχολείο μέσω τής αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο τής εν λόγω Πράξης τού ΙΕΠ.

Συγκεκριμένα, τα θέματα τα οποία αναλύθηκαν ήταν τα εξής :

• Παρουσίαση τής Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης iepX.

• Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής τής αναπηρίας και τής διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

• Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

• Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών

• Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

• Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση

• Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία

• Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία τής Γ΄ έως Στ΄ Δημοτικού