Την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 άρχισε, για μια ακόμη χρονιά, η συνεργασία τού Αγγλικού τμήματος των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων με το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσια τού προγράματος Πρακτική Άσκηση Αγγλικού.

Τα σχολεία μας στο πλαίσιο της διεύρυνσης , γλωσσικής και πολιτισμικής, έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Αγγλικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική της Αγγλικής Γλώσσας».
Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της Αγγλικής Φιλολογίας μέσα στην τάξη.