Στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τής Αγγλικής Γλώσσας, οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, με την καθηγήτριά τους κ. Ελευθερία Μεσσηνιώτη, ξέφυγαν για λίγο από τον καθημερινό τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του μαθήματος, γράφοντας για την οικογένειά τους και δημιουργώντας το οικογενειακό τους δέντρο. Τα παιδιά στόλισαν κείμενό τους με προσωπικές φωτογραφίες και ζωγραφιές, δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στην εργασία τους.


 

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών μαζί με τις καθηγήτριές των Αγγλικών κ. Ηλέκτρα Γιαννούλη, Γεωργία Κεφαλοπούλου και Ελένη Πετράκου, γιόρτασαν το Halloween.

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών τής Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2014, 8 μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στο 17ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών τής Γερμανικής Σχολής Αθηνών, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις τής Σχολής. Οι μαθητές εκπροσώπησαν τη Δανία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (World Trade Organisation).
Συγκεκριμένα,δραστηριοποιήθηκαν στις εξής επιτροπές:

Συμμετοχή στο 5ο ετήσιο St Catherine's Debate Tournament

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Ανδρέας Ανδρέου και Ρόζα-Φωτεινή Ανδρέου συμμετείχαν στο 5o Eτήσιο Debate Tournament τού σχολείου St Catherine's, στις 11 Οκτωβρίου 2014.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Με την ευκαιρία τού εορτασμού τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 οι μαθητές των τμημάτων Αγγλικών των Α΄ και Β΄ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, ασχολήθηκαν με το θέμα τής πολυγλωσσίας και τής εκμάθησης των ξένων γλωσσών, με την καθηγήτριά τους κ. Μαρίας Δημητροπούλου.

Το ταμπλό τού Αγγλικού τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού άλλαξε για τον μήνα Οκτώβριο 2014.

Διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία στα Αγγλικά
Για το τέλος τής σχολικής χρονιάς οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου  Δημοτικού Ψυχικού στο μάθημα των Αγγλικών ασχολήθηκαν με ένα λογοτεχνικό βιβλίο ανά τάξη.

Cambridge English Penfriends
Στο μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν, κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2014, στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends που υποστηρίζεται από τον οργανισμό Cambridge ESOL Examination τού Πανεπιστημίου Cambridge.

Το τμήμα Business English στην επιχείρηση Apivita
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 οι μαθητές το ειδικού τμήματος Αγγλικών τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Business English, με καθηγήτρια την κ.  Μαρία Δημητροπούλου, μαζί με τους μαθητές-μέλη τής μαθητικής εικονικής επιχείρησης Excalibur, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Αγγελική Ζήση, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τής εταιρείας Apivita στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Cookie goes to town
Γιορτή Αγγλικών με τίτλο «Cookie goes to town» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 στον χώρο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων Εκάλης.