Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Pen-friends στο οποία συμμετείχαν οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού στο πλαίσιο τής ευρωπαϊκής δράσης e-twinning, με την καθοδήγηση τής καθηγητριάς τους των Αγγλικών κ. Μαριλένας Γρηγοράκη.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα με μαθητές τού Istituto Comprensivo ‘’G. Puecher” τής περιοχής Κόμο τής Ιταλίας και να ανταλλάξουν πληροφορἰες γύρω από τις συνήθειες και τον πολιτισμό των δύο χωρών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με προτάσεις των μαθητών τού Αρσακείου προς τους Ιταλούς φίλους τους για διακοπές σε όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς τής χώρας μας και ευχές για χαρούμενες διακοπές.