Δραστηριότητες Αγγλικών
Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού τμήματος Αγγλικών ESL τού Α΄ Aρσακείου Δημοτικού Ψυχικού εκπόνησαν εργασία με θέμα “My Dream House”, στις 18 Μαρτίου 2014. Περιέγραψαν ένα σπίτι τής φαντασίας τους χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τα γραμματικά φαινόμενα που πρόσφατα διδάχτηκαν στην Ξένη Γλώσσα (rooms at home, countable-uncountable nouns).

Δραστηριότητες Αγγλικών
Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με την καθηγήτριά τους κ. Μαριλένα Γρηγοράκη, εκπόνησαν project με θέμα ‘My favourite animal’ (Β΄ τάξη), Μy family (Β΄ τάξη) και ‘Make your own comic’ (Γ΄ τάξη), ύστερα από επεξεργασία των σχετικών θεμάτων στην τάξη.

Πρόγραμμα e-twinning
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα e-twinning με θέμα "pen-friends" που εκπονούν οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείο Δημοτικού Ψυχικού με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαριλένα Γρηγοράκη.

Elementary, Dr Watson!
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 οι μαθητές τής Στ’ τάξης όλων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Sherlock Holmes is Back!», από τον θίασο English Theatre Club.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 οι μαθητές τής Στ’ τάξης όλων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Sherlock Holmes is Back!», από τον θίασο English Theatre Club. Οι μαθητές μας μέσα από μια ιστορία μυστηρίου γνώρισαν την Αγγλία τής βικτωριανής εποχής.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες
Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, ομάδες μαθητών τής Α΄ τάξης των Α΄ και Β΄ Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης διεξήγαγαν έρευνα στο διαδίκτυο με θέμα τα περιβαλλοντικά προβλήματα τού πλανήτη και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

4ο Μαθητικό Μοντέλο Ο.Η.Ε. των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα
Στο πλαίσιο τού 4ου Μαθητικού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Μ.U.N.), ομάδες μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης εκπροσώπησαν τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Μιανμάρ.
Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στα Eκπαιδευτήρια Πλάτωνα, οι μαθητές επιχειρηματολόγησαν και αντιπαρατέθηκαν πάνω σε διεθνή ζητήματα, προβάλλοντας τη θέση τής χώρας που εκπροσωπούσαν αλλά και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις. Με την καθοδήγηση τής συντονίστριας Αγγλικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φ.Ε. κ. Ασπασίας Κοντογιάννη και τής καθηγήτριας Αγγλικών τού Σχολείου κ. Ιωάννας Παπαδήμα, οι μαθητές, με άξονα την παγκόσμια ευημερία, την ελευθερία και την ειρήνη μεταξύ των λαών, ευαισθητοποιήθηκαν στα εξής θέματα :

Επίσκεψη μαθητών τής Γ΄ Γυμνασίου στη Γαλλική πρεσβεία
Στο πλαίσιο τής προετοιμασίας για το 4ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών, ομάδα μαθητών τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης πραγματοποίησε επίσκεψη στην πρεσβεία τής Γαλλίας.

"My favourite thing is this little blue table" (Δ' τάξη)
Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να γίνει το αγαπημένο των παιδιών, όπως άλλωστε εύγλωττα παρουσίασαν οι μαθητές τής Δ’ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στο μάθημα των Αγγλικών, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014. Είτε χρησιμοποιώντας το ίδιο το αντικείμενο είτε κάποια αναπαράστασή του, ο κάθε μαθητής χωριστά παρουσίασε στους συμμαθητές και τη δασκάλα τους, κ. Πόπη Γεωργακέλλου, τα αγαπημένα του πράγματα καθώς επίσης και τους λόγους που τα κάνουν αγαπημένα.

Penfriends from Spain
Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2013-2014, οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cambridge English Penfriends που υποστηρίζεται από τον οργανισμό Cambridge ESOL Examinations τού Πανεπιστημίου Cambridge.