Για το τέλος τής σχολικής χρονιάς οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου  Δημοτικού Ψυχικού στο μάθημα των Αγγλικών ασχολήθηκαν με ένα λογοτεχνικό βιβλίο ανά τάξη.


Η Γ΄ τάξη διάβασε το "Camping trip", μια διασκεδαστική ιστορία διακοπών με λεξιλόγιο ανάλογο τού επιπέδου των μαθητών και γλωσσικές φόρμες απλές και γνωστές.
Η Δ΄ τάξη ασχολήθηκε με το γνωστό βιβλίο “Around the world in eighty days” σε απλοποιημένη μορφή. Οι μαθητές έκαναν τον γύρο τού κόσμου μαζί με τον ήρωα Φιλέα Φογκ και έμαθαν καινούργια ήθη και έθιμα, χώρες και τοποθεσίες καθώς και λεξιλόγιο δράσης που τόσο ενδιαφέρει τα παιδιά αυτής τής ηλικίας.
Οι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις γνώρισαν δύο αριστουργήματα τής αμερικανικής λογοτεχνικής παράδοσης: τον "Tom Sawyer" και "Huckleberry Finn" τού συγγραφέα Mark Twain σε απλοποιημένη μορφή. Πρόκειται για δύο μικρά παιδιά που γνωρίζουν τον πραγματικό κόσμο με περιπέτειες και ανατροπές. Το λεξιλόγιο, που είναι ανάλογο των διαφορετικών καταστάσεων, καθώς και η δραματική πλοκή, συντηρούν το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλλουν στην εμπέδωση των γλωσσικών δομών.
‘Ολοι οι μαθητές απόλαυσαν την ανάγνωση και τέλειωσαν την σχολική χρονιά με δημιουργική γνώση.