Οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄, και Στ΄ τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την Εβδομάδα Βιβλίου συμμετείχαν σε διαγωνισμό στην αγγλική γλώσσα για την καλύτερη παρομοίωση για το βιβλίο, με την καθηγήτρια κ. Λιολάκη Σοφία. Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν στην τάξη, εκτέθηκαν σε ταμπλό και οι τρείς καλύτερες βραβεύτηκαν.