Με πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρης Μαρίν και τής καθηγήτριας Μαθηματικών τού Vyners School of London,(http://www.vyners.hillingdon.sch.uk/page/default.asp?title=Home&pid=1) κ. ‘Ελλης Σπυριλιώτη, απόφοιτης των Αρσακείων Σχολείων που ζει και εργάζεται στην Αγγλία, ξεκίνησε φέτος μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων.

Τον Νοέμβριο τού 2013 το τμήμα Αγγλικών Pre-Fce τής Α’ τάξης τής κ. Μαρίν εκπόνησε εργασία με θέμα «Ή Εκπαίδευση στη Μ. Βρετανία». Οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν βίντεο, διάβασαν άρθρα και έψαξαν στο διαδίκτυο, κατέγραψαν στα αγγλικά τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια τής κ. Μαρίν, έγραψαν γράμματα σε μαθητές τού Vyners School, περιγράφοντας τον εαυτό τους και το σχολικό τους πρόγραμμα και ζητώντας και άλλες πληροφορίες. Οι επιστολές στάλθηκαν ομαδικά στην υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Σπυριλιώτη, η οποία ανέλαβε να τις διανείμει.
Τον Δεκέμβριο οι Άγγλοι μαθητές έστειλαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές και πληροφορίες οι οποίες διαβάστηκαν στην τάξη. Στη συνέχεια, οι μαθητές των τμημάτων τής κ. Μαρίν και τής κ. Τρούλλου ετοίμασαν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες για τα παιδιά τού Vyners.
Toν  Φεβρουάριο η κ. Σπυριλιώτη επισκέφθηκε το Σχολείο μας και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τους συντάκτες των επιστολών όσο και με τους μαθητές τού τμήματος Β΄δ τής κ. Λουτριανάκη, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη διδακτέα ύλη και το ωρολόγιο πρόγραμμα τού δημόσιου αγγλικού σχολείου. Η συνέντευξη τής κ. Σπυριλιώτη δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα τού Α΄ Γυμνασίου «Μάθε παιδί μου γράμματα».
Τον Μάρτιο, σε απάντηση μιας ομαδικής επιστολής από το Vyners με φωτογραφίες και πληροφορίες για το σχολείο τους, οι μαθητές τής κ. Μαρίν, εφαρμόζοντας με την καθηγήτριά τους την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, ετοίμασαν ηλεκτρονική παρουσίαση για την ιστορία, τους χώρους και τη λειτουργία των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, η οποία στάλθηκε τον Μάιο στο αγγλικό σχολείο. Η συνεργασία θα συνεχιστεί και τού χρόνου με νέες δραστηριότητες.