Στο πλαίσιο τού διαθεματικού προγράμματος «Πόλη - Χωριό», οι μαθητές τού Ν2 τμήματος τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στο μάθημα των Αγγλικών προσέγγισαν με έναν ξεχωριστό αλλά και παιγνιώδη τρόπο την έννοια «Η ζωή στο χωριό» (“Life in the country”), τον Μάιο τού 2014.
Πιο συγκεκριμένα, οι μικροί μαθητές, με τη βοήθεια τής καθηγήτριας Αγγλικών κ. Εμμανουέλας Μουντράκη, συζήτησαν έννοιες και λέξεις που συναντώνται στο «χωριό» (brainstorming ideas) και που ήδη κάποια από τα παιδιά γνώριζαν ακόμα και στα Αγγλικά (pig, farm, flowers, tree house etc.). Στη συνέχεια, η καθηγήτρια παρουσίασε στην τάξη ένα βιβλιαράκι που η ίδια είχε ετοιμάσει με 10 έγχρωμες εικόνες-λέξεις, τις οποίες τα παιδιά έπρεπε να συνδέσουν με την έννοια τού «χωριού» (e.g. well, cottage, cow, pond, trees etc.). Οι εικόνες συνοδεύονταν από παιδικές ρίμες στα Αγγλικά σχετικές με τη λέξη που κάθε φορά παρουσιαζόταν.  Μόλις οι μικροί μαθητές εξοικειώθηκαν με τις λέξεις τού «χωριού» ακολούθησαν παιγνιώδεις δραστηριότητες εμπέδωσης των λέξεων, όπως παντομίμα (mime) και παιχνίδια τύπου “Guess what I’m drawing” («Μάντεψε τι ζωγραφίζω»).
Στο επόμενο μάθημα μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα παιδιά. Με το άκουσμα τής φράσης «Τραγούδια και παιδικά (cartoons]) στην αίθουσα Αγγλικών», οι μικροί μαθητές δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους. Απήλαυσαν οπτικά (on projector) και τραγούδησαν τραγούδια γνωστά και σχετικά με το θέμα, όπως “Οld Mc Donald had a farm”, καθώς και μικρής διάρκειας επεισόδια στα Αγγλικά, όπως το “The Town Mouse and the Country Mouse”, ειδικά επιλεγμένα για την ηλικία τους. Τα παιδιά έφυγαν κατενθουσιασμένα τραγουδώντας στίχους και μελωδίες σχετικές με τη ζωή στην ύπαιθρο.