Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα «e-Twinning και εργαστήρια δεξιοτήτων: Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης eTwinning μέσω τής πλατφόρμας mooc.etwinning.gr τοή Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, τη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ανεστραμμένη Τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο - εφαρμογές», διάρκειας 3,5 ωρών, την οποία διοργάνωσε το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας και συντόνισε η ομάδα εργασίας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τού ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. (Δείτε την αφίσα εδώ)

Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Ψυχικού, των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων Εκάλης και τού Αρσακείου Δημοτικού και Γυμνασίου Ιωαννίνων παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 οι καθηγήτριες Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης παρακολούθησαν διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας μιας ώρας, από την κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικής των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄επιπέδου ΤΠΕ, με θέμα "Ψηφιακή πλαισίωση τής Ξενόγλωσσης διδασκαλίας".

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 η δασκάλα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μ. Λουκαδάκου παρακολούθησε ημερίδα που διοργάνωσε το Κολλέγιο Αθηνών με θέμα "Υποστηρίζοντας έναν μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ανάγκες, συμπτώματα, προτάσεις αντιμετώπισης στο σχολικό πλαίσιο".

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το 9μηνο (420 ωρών) μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα 14 βαθμών ESVET με τίτλο «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο - Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» τού Πανεπιστημίου Κρήτης, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα«Σύγχρονες Τάσεις στη Διασφάλιση Ποιότητας σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες», τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την προώθηση και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μέσω των Προτύπων ISO 9001 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 21001 (Συστήματα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς) .

Η δασκάλα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε, στις 2 Φεβρουαρίου 2022, διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα:"Ανεστραμμένη τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο-εφαρμογές", που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε το επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο, διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, με τίτλο «Δασικές πυρκαγιές, η επόμενη μέρα», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ ΔΠΕ Α΄και Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας, Πειραιά και τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Εύβοιας.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως ημερίδα επιμόρφωσης/ενημέρωσης τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), συνολικής διάρκειας 5 ωρών, στην οποία παρουσιάστηκε το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία.