Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 η καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ζαχμάνογλου Χριστίνα παρακολούθησε διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας δύο ωρών, από τον εκδοτικό οίκο "PRAXIS", με θέμα "Studio express für den optimalen Anfängerunterricht ".

Η δασκάλα τής Β΄2 τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2023, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ενέργεια: ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση».

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το πρόγραμμα διά βίου μάθησης με τίτλο «Επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας», συνολικής διάρκειας 400 ωρών και 16,5 πιστωτικών μονάδων ESVET, το οποίο διοργάνωσε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 7 Νοεμβρίου 2022.

"Από τη Βιωσιμότητα στη Βιώσιμη Κατανάλωση" 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Από τη Βιωσιμότητα στη Βιώσιμη Κατανάλωση: Εκπαιδεύοντας τους Μαθητές στην Κατανάλωση των Τροφίμων», το οποίο υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 30 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2022, συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, από τις 3 Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Ιουνίου 2022, παρακολούθησε με επιτυχία επιμορφωτική δράση, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, με τίτλο «Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία τής Γαλλικής Γλώσσας» (Αρ. Πράξης Ολομέλειας 5η/13-10-2020) η οποία απευθυνόταν στις/στους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (κλ. ΠΕ05) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δασκάλα τής Β΄2 τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα: "Τεχνικές ενεργοποίησης κριτικού στοχασμού μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης", με εισηγήτρια την κ. Γεωργία Μέγα, Ph.D., εκπαιδευτικό και καθηγήτρια τού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης τού Συντονισμού Γαλλικών, η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε επιμόρφωση, διάρκειας 5 ωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Ψυχικού την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και αφορούσε στη διδακτική προσέγγιση τής μεθόδου «Sésame 1», éditions hachette, την οποία διδάσκονται οι μαθητές/-τριες τής Δ΄τάξης.

Την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Προς μια ενεργό παιδαγωγική προσέγγιση χάρη στο οπτικοακουστικό υλικό τής μεθόδου AVATAR. Προτάσεις μαθήματος" ("Vers une démarche pédagogique active grâce au matériel audiovisuel de la méthode AVATAR. Propositions d'exploitation d'un cours").

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτομία στην Εκπαίδευση»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου έως 19 Ιουνίου 2022, συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Οργανώνοντας μια Σχολική Θεατρική Παράσταση»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Οργανώνοντας μια Σχολική Θεατρική Παράσταση», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα, από 21 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2022, συνολικής διάρκειας 60 ωρών.