Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Αγγελική Ζάχου παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο 5 ωρών, με τίτλο: “Ηχητικό Θέατρο: η δημιουργία ενός έργου βήμα-βήμα”, που διοργάνωσε το Hippo Theatre e- School, με διδάσκουσα την κ. Ιωάννα Λιούτσια, στις 19 και 21 Μαρτίου 2021.

Η εκπαιδευτικός και δασκάλα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε το ταχύρρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Ενεργός συμμετοχή των μαθητών μας στις τηλεδιασκέψεις, από τη θεωρία στην πράξη" ,την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (Πράξη 16η/ 08-02-2021), διοργανώθηκε, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικό με τον εορτασμό τού 1821, στο webex, το οποίο παρακολούθησε η εκπαιδευτικός τής Β΄2 τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου.

Η καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής κ. Ζάχου Αγγελική τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης συμμετείχε στο αυτοτελές πολιτιστικό πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε», που υλοποιήθηκε για 2η σχολική χρονιά από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Η εκπαιδευτικός κ. Μίνα Λουκαδάκου τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, παρακολούθησε την επιμορφωτική δράση τού 5ου ΠΕΚΕΣ, με τίτλο «Δάσκαλος και μαθητής: Κοινή πορεία και εξέλιξη».Η επιμορφωτική δράση αφορούσε στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τη δυναμική τους πορεία.

Η εκπαιδευτικός κ. Μίνα Λουκαδάκου τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Όταν οι ιστορίες στα παιδικά βιβλία συναντούν την Ιστορία», την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Χώρο τού Σχολείου» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός σχεδίου εργασίας για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των φαινομένων τού σχολικού εκφοβισμού και τής βίας στον χώρο τού Σχολείου.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Καινοτόμα Προγράμματα Αγωγής Υγείας» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με την παρουσίαση ενός πρωτοποριακού προγράμματος αειφορίας και περιβαλλοντικής παιδείας, με θέμα: Το «πράσινο» σχολείο στην πόλη μας! 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση τής Εκπαίδευσης» τού Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και το ολοκλήρωσε επιτυχώς με επίδοση 95/100.

Η κοπή της Βασιλόπιτας τού Συλλόγου Διδασκόντων 

Στις 8 Ιανουαρίου 2021, επ’ ευκαιρία τής κατά τον νόμο παρουσίασης όλων των εκπαιδευτικών στο Σχολείο και λαμβανομένων όλων των μέτρων προστασίας από την Covid 19, κόπηκε η βασιλόπιτα τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης σε κομμάτια αυστηρά συσκευασμένα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής συσκευασίας τροφίμων.