Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

H κ. Λουκαδάκου Ασημίνα, δασκάλα τής Β΄2 τάξεως τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων", το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, σε τριανταέξι (36) ώρες συνολικά.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτική Γονέων» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για τη διεύρυνση των γνώσεων των γονέων σχετικά με την αναγνώριση των θετικών στοιχείων των παιδιών τους και την ενθάρρυνσή τους, την ερμηνεία τής συμπεριφοράς τους με στόχο να ανακαλύψουν τα ίδια τα παιδιά τους και τον εαυτό τους, καθώς και την τροποποίηση τής στάσης τους απέναντί τους, έτσι ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τις ανάγκες και το άγχος τους, τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά τους για την επίλυση των συγκρούσεων που προκαλούνται μεταξύ τους και, τέλος, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των δικών τους συναισθημάτων, καθώς και των παιδιών τους.

Η εκπαιδευτικός τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Αποστολία Πόρποδα, στις 23 Ιουνίου 2021, συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα "Pro Difference: "Χρήση ανάλυσης συμπεριφοράς για την πρόληψη και αντιμετώπιση τού ρατσισμού στα δημοτικά σχολεία".

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπροσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Στελέχη τής Εκπαίδευσης» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την προώθηση τής ποιοτικής συνεργασίας μεταξύ στελεχών τής εκπαίδευσης μέσα από κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο, με τις τεχνικές τής ενεργητικής ακρόασης, σε κλίμα ανεκτικότητας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, καθώς και μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή διαφορετικών απόψεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας τους.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. ΕυφροσύνηΓεώργα παρουσίασε σχέδιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα παιδικού τραύματος, καθώς και εργασία για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη τής ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα«Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). 

Η δασκάλα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο μεθέμα "Κρίνω ή κατακρίνω την τέχνη" και εισηγήτρια την καθηγήτρια Εικαστικών κ. Βασιλική Σπύρου.

Η δασκάλα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε, το Σάββατο 29 Mαΐου 2021, τα διαδικτυακά σεμινάρια "Developing Oral Competency through the use of Impromptu Style Speaking Activities" και "Τεχνικές δημιουργικής σκέψης: Τα 6 καπέλα τού Μπόνο".

Η δασκάλα τού Β΄ Αρσκείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε, την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις τού σεισμικού φαινομένου: Στοχεύοντας στην προστασία τού μαθητή και τού πολίτη".

Η δασκάλα τής Ε΄2 τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Νινέττα Θεοφιλοπούλου παρακολούθησε το σεμινάριο τής Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας με θέμα «Μαθήματα ζωής στο σχολείο – Μια ψυχαναλυτική ματιά στην εκπαίδευση».

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο ρόλος των γονέων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με την εκπόνηση και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την επίτευξη τής εκπαιδευτικής συμπερίληψης στον χώρο τού σχολείου.