Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Eισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα"

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε, την Κυριακή 14 Απριλίου 2024, ως εισηγήτρια στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα", στην αίθουσα 1 (Εισηγήσεις, Ε΄ Κύκλος - Καινοτομίες στην εκπαίδευση), με θέμα "Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα e-Twinning στη Γαλλική Γλώσσα: Καινοτόμες συμπράξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση".

"Ο παιδευτικός ρόλος των ερευνητικών κέντρων”

Η Διευθύντρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου και η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησαν τη διαδικτυακή δράση, διάρκειας 1 ώρας, με τίτλο “Επιστήμη - παραεπιστήμη. Ανάπτυξη ικανοτήτων στους μαθητές για τη διάκρισή τους - ο παιδευτικός ρόλος των Ερευνητικών Κέντρων”.

Η Διευθύντρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ασημίνα Λουκαδάκου ολοκλήρωσε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής και χρήσης ΑΕΑ

Η Διευθύντρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ασημίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε, στις 29 Μαρτίου 2024, διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο τού Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία», με θέμα: «Η Μεσογειακή Διατροφή στο χθες και στο σήμερα. Εφαρμογή στην Εκπαίδευση», διάρκειας 3 ωρών.

Παιδιά/Έφηβοι με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό (Asperger) και η σχολική τους ένταξη

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, το Σάββατο 6 Απριλίου 2024, παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, με θέμα «Παιδιά/Έφηβοι με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό (Asperger) και η σχολική τους ένταξη».

"Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες" - Έργα eTwinning

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων", διάρκειας 200 ωρών, που υλοποιήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης eTwinning, κατά το διάστημα 30 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Μαΐου 2024, με την υποστήριξη τού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τής Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τού Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση τού Πανεπιστημίου Κρήτης και τού Εργαστηρίου Προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συναισθηματική επικοινωνία

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε την επιμορφωτική ομιλία με τίτλο «Συναισθηματική επικοινωνία: το πολύτιμο εργαλείο τής ενσυναίσθησης - βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο» με ομιλήτρια την κ. Αθηνά Καραβόλτσου, διάρκειας τριών ωρών (3), που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2024 και διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.).

«Η Δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση. Προκλήσεις και καλές πρακτικές» 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα «Η Δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση. Προκλήσεις και καλές πρακτικές», που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (ΔΗΓ) τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το Σάββατο 20 Απριλίου 2024. Στο επίκεντρο τού σεμιναρίου βρέθηκε ένα από τα μεγάλα εκπαιδευτικά στοιχήματα τής εποχής μας: η απελευθέρωση τής δημιουργικότητας, βασικής δεξιότητας τού 21ου αιώνα.

"Τα Στάδια Ανάπτυξης τού Παιδιού και η Διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα Όρια τού Σώματος”

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis, στις 15 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος ProWell “Protecting the mental wellbeing of our children during and after public health emergencies”, με θέμα “Μιλάμε με τους ειδικούς για τα Στάδια Ανάπτυξης τού Παιδιού και τη Διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα Όρια τού Σώματος”.

«Εκπαιδεύοντας Ενήλικες στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Δυνατότητες και Προοπτικές»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Εκπαιδεύοντας Ενήλικες στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Δυνατότητες και Προοπτικές», και το οποίο υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως 26 Μαΐου 2024, συνολικής διάρκειας 15 ωρών.