Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Σεμινάρια και συναντήσεις τού Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, από τις 23 Μαΐου 2022 έως και τις 26 Ιουνίου 2023, συμμετείχε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ψυχαγωγικές συναντήσεις τού Τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας τού Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, διάρκειας 8 ωρών, για την ανακάλυψη ασυνήθιστων πτυχών τής Γαλλίας μέσα από εμψυχωτικές δραστηριότητες, αφηγήσεις, ιστορίες και παραμύθια, καθώς και ένα «café FLE».

Επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα «Διαχείριση σχολικής τάξης»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, συμμετείχε σε επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα «Διαχείριση σχολικής τάξης»,  διάρκειας 3 ωρών, που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Παρακολούθηση ημερίδας διαπολιτισμικού διαλόγου και μάθησης 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το 8o Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης με τίτλο «Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση ως Πυλώνας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας», διάρκειας 4 ωρών, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) και από το Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης και τής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) τού Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.

Συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση» 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 450 ωρών, με τίτλο «Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε, από τις 22 Ιουνίου 2022 έως τις 24 Μαρτίου 2023, από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τού Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού  κ. Ευφροσύνη Γεώργα, από τις 26 Οκτωβρίου 2022 έως και τις 17 Μαΐου 2023, συμμετείχε στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις τού επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο "Ιδέες και Πρακτικές για τη διδασκαλία τής Γαλλικής Γλώσσας και τού Γαλλικού Πολιτισμού",  διάρκειας 16 ωρών, που διοργανώθηκε από το 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, διά τού Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής κ. Στέλιου Μαρκαντωνάκη, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σχολικός Εκφοβισμός Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 50 ωρών, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Σχολικός Εκφοβισμός Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες» και το οποίο υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου 2023 έως 18 Ιουνίου 2023.

Συμμετοχή σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής τού ΙΕΠ

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε επιτυχώς την επιμόρφωση που υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας "iepX", κατά την α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φάση επιμόρφωσης, από τον Ιανουάριο 2022 έως και τον Νοέμβριο 2022, στο πλαίσιο τής Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» τής Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, συνολικής διάρκειας 205 ωρών.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αποτελεσματική Επικοινωνία για Εκπαιδευτικούς Teacher +»

 καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, από τις 20 Ιουνίου 2022 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023, παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αποτελεσματική επικοινωνία για εκπαιδευτικούς TEACHER+», που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής, διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄, Β΄ Αθήνας, διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, και Ημαθίας, Ρεθύμνου διά των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή. 

Συμμετοχή με εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο τού «Νέου Παιδαγωγού»

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη, στις 6 Μαΐου 2023, συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο τού "Νέου Παιδαγωγού", το οποίο διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό Σύλλογο τού "Νέου Παιδαγωγού", παρουσιάζοντας καινοτόμα προγράμματα και δράσεις στην εκπαίδευση, με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα eTwinning στη Γαλλική Γλώσσα: Καινοτόμες πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Μεταμεσημβρινή συνεδρία, 14.30-19.30, Αίθουσα «ΑΘΗΝΑ»).

Συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning

Η ευρωπαϊκή δράση eTwinning, την οποία συντονίζει το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για λογαριασμό τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».