Πιστοποίηση Γαλλικής Γλώσσας Delf A1, A2, B1

Απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης τής Γαλλικής Γλώσσας, κατά την εξεταστική περίοδο τού Μαΐου 2019, για τους μαθητές τού Γαλλικού Τμήματος τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων!

Οι μαθητές τού Γαλλικού τμήματος τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης συμμετείαν, με την καθηγήτριά τους κ. Βίκη Γερασοπούλου, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''εβδομάδα τής γεύσης" που διοράνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 

Την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων γιόρτασαν οι μαθητές Γαλλικών τής Δ΄ τάξης των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού.

JOURNÉE MONDIALE DES ANIMAUX (4 OCTOBRE)

Οι μαθητές τής Στ΄τάξης, στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τής μεθόδου Μéthodelf Α, Unité 2 και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, μελέτησαν, υπό την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ.Αγγελικής Γεωργακοπούλου, έναν μύθο τού Jean de la Fontaine «le corbeau et le renard» («Η αλεπού και το κοράκι») Άκουσαν ένα απόσπασμα τού μύθου, απάντησαν σε ερωτήσεις, επεξεργάστηκαν τον μύθο, μέσα από ένα παιχνίδι «la Rhopalique de lettres», και σχημάτισαν ένα ρόμβο βρίσκοντας λέξεις από ένα έως εννέα γράμματα και αντίστροφα.

Journée Européenne des Langues - Ευρωπαïκή Ημέρα Γλωσσών

Στο πλαίσιο τής Ευρωπαïκής Ημέρας Γλωσσών οι μαθητές τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης που διδάσκονται τα Γαλλικά ως Β΄ Ξένη Γλώσσα ενημερώθηκαν για την πολυγλωσσία, τη γλωσσική πολυμορφία και τη σπουδαιότητά τους, και κατανόησαν το ρόλο τους μέσα από διάφορες δράσεις.

Journée  Européenne des  Langues-  Ευρωπαïκή  Ημέρα  Γλωσσών

Στο πλαίσιο τής Ευρωπαïκής Ημέρας Γλωσσών, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 οι μαθητές τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης που διδάσκονται τα Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα ενημερώθηκαν για την πολυγλωσσία και τη γλωσσική πολυμορφία καθώς και για τη σημασία τους και κατανόησαν τον ρόλο τους μέσα από διάφορες δράσεις.

«Συ θάλασσα που ενώνεις των ανθρώπων τις καρδιές... »

Στο πλαίσιο τής διαθεματικής εργασίας «Συ θάλασσα που ενώνεις των ανθρώπων τις καρδιές... », στο μάθημα των Γαλλικών, οι μαθητές τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης ασχολήθηκαν με τις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Διακρίσεις στον Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2019

Σημαντικές διακρίσεις στον Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2019 απέσπασαν οι μαθητές των Αρσακείων Σχολείων που διδάσκονται Γαλλικά.

Τον Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας διοργανώνει κάθε χρόνο το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης τής Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες πρεσβείες στην Ελλάδα.

Léonard de Vinci: un génie aux mille visages 

Στο πλαίσιο τής διαθεματικής τους εργασίας με θέμα τις «Ιστορία και Τέχνη: Συναντώντας τον καλλιτέχνη Λεονάρντο ντα Βίντσι», οι μαθητές τής Στ΄ τάξης των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης που έχουν επιλέξει τα Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα ενημερώθηκαν από τις καθηγήτριές τους κ. ‘Ελενα Βιολάρη και Έφη Γεώργα για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, επιστήμονα και εφευρέτη Léonard de Vinci, τη ζωή του, τις μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις του καθώς και τα έργα του μέσα από πρωτότυπο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό στη γαλλική γλώσσα. Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Διαθεματική εργασία: «Μύθοι από όλο τον κόσμο» - «Αναζητώντας την αλήθεια στους μύθους» τον κόσμο» - «Αναζητώντας την αλήθεια στους μύθους»

Στο μάθημα των Γαλλικών οι μαθητές τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης ασχολήθηκαν στη διαθεματική τους εργασία με τους μύθους τού Jean de la Fontaine, και συγκεκριμένα με τρεις από αυτούς: "Le corbeau et le renard" , "Le lièvre et la tortue" και "Le renard et la cigogne".