Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού που διδάσκονται Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα πραγματοποίησαν ποικίλες δραστηριότητες.

«Ελληνικές και γαλλικές παροιμίες», “PROVERBES GRECS ET FRANCAIS” ήταν το θέμα που διαπραγματεύτηκαν, στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων που διδάσκονται Γαλλικά, με αφορμή τον εορτασμό τής Ημέρας Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, οι μαθητές τού τμήματος Γαλλικών τού Β΄ και τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού καθώς και μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού παρακολούθησαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε., στις 8 Οκτωβρίου 2013, το βιωματικό πρόγραμμα«Connaître les animaux».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου 2013 οι μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού που διδάσκονται Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα με καθηγήτρια την κ. Όλγα Δασκαλοπούλου παρακολούθησαν στη γαλλική γλώσσα το πρόγραμμα «Οι φίλοι μας τα ζώα» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε.

Οι μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού που διδάσκονται Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα με καθηγήτρια την κ. Όλγα Δασκαλοπούλου, έχοντας κατακτήσει το λεξιλόγιο που αφορά στη διατροφή (ενότητα 4 του βιβλίου action.fr), παρουσίασαν στην τάξη προφορικά τις προσωπικές τους διατροφικές συνήθειες.

Με την ευκαιρία τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 το Α΄ και το Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, με πρωτοβουλία τού Συντονισμού τού Γαλλικού τμήματος και τής συντονίστριας κ. Παπουτσάκη, προσκάλεσαν την κ. Μαρία Αγγελίδου, μεταφράστρια – συγγραφέα, να συνομιλήσει με τους μαθητές τής Γ΄ τάξης.