Το προχωρημένο τμήμα Γαλλικών τής Β τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης έλαβε μέρος στο Μαραθώνιο Ανάγνωσης Έργων Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας, ο οποίος διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, με τις μαθήτριες Στέλλα Κυρίτση, Βέρα Τσιλάκη και Ελπίδα Χασάπη.

Οι μαθήτριες παρουσίασαν την κοινωνιόλεκτο verlan, μια γλωσσική ποικιλία την οποία χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους οι νεαροί κάτοικοι των βορείων προαστίων τού Παρισιού.

Πρόκειται για έναν γλωσσικό κώδικα τον οποίο οι νέοι διαμόρφωσαν με την αποκοπή λέξεων και την αντιστροφή συλλαβών.
Η λέξη verlan είναι η αντιστροφή τής έκφρασης "à l’ envers" και τη χρησιμοποιούν οι νέοι ώστε να μην μπορούν να καταλαβαίνουν ή να αποκρυπτογραφούν τη γλώσσα τους οι ενήλικες, γονείς και καθηγητές...

Οι μαθήτριες, μέσα από το κείμενο που έγραψαν, επεσήμαναν ότι οι λέξεις, η γλώσσα δίνει φωνή στην πολυμορφία, βοηθά να γνωρίσει κάποιος διαφορετικούς πολιτισμούς, ομοιότητες και ιδιαιτερότητες στη σκέψη και στον τρόπο έκφρασης των ανθρώπων και να διευρύνει τα όρια τού κόσμου του.