Οι μαθητές τής Στ΄τάξης, στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τής μεθόδου Μéthodelf Α, Unité 2 και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, μελέτησαν, υπό την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ.Αγγελικής Γεωργακοπούλου, έναν μύθο τού Jean de la Fontaine «le corbeau et le renard» («Η αλεπού και το κοράκι») Άκουσαν ένα απόσπασμα τού μύθου, απάντησαν σε ερωτήσεις, επεξεργάστηκαν τον μύθο, μέσα από ένα παιχνίδι «la Rhopalique de lettres», και σχημάτισαν ένα ρόμβο βρίσκοντας λέξεις από ένα έως εννέα γράμματα και αντίστροφα.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν βίντεο και έβαλαν τις εικόνες στη σειρά (για το βίντεο πατήστε εδώ).
Τέλος, έχοντας διδαχθεί το λεξιλόγιο που αφορά στην περιγραφή ενός ζώου ζωγράφισαν και παρουσίασαν τους ήρωες τού μύθου, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς τα συναισθήματά που τους προκαλούν.
Οι εργασίες αυτές είχαν στόχο να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με την τέχνη και τον γαλλικό πολιτισμό, αλλά και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν ενεργά, να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να δημιουργούν.

Οι μαθητές τής κ. Έφης Γεώργα  παρακολούθηκαν μια μικρή ταινία με διάφορα άγρια ζώα και καρτέλες με πληροφορίες για αυτά.
Συζήτησαν για τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, τι γνωρίζουνε για αυτά, ποια είναι, πού ζούν, και στη συνέχεια έγραψαν τα ονόματά τους, συζήτησαν για τους λόγους που το κάθε ένα από αυτά κινδυνεύει να εξαφανιστεί και τόνισαν την αναγκαιότητα τής ύπαρξης όλων των ζώων στον κύκλο τής ζωής.
Έτσι, καλλιέργησαν την περιβαλλοντική τους συνείδηση και το αίσθημα ευθύνης για την προστασία τής φύσης, τη σωτηρία αυτών των ζώων, αλλά και για την καλύτερη ποιότητα τής ζωής μας.
Τέλος, παρατηρώντας φωτογραφίες των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο τής ενότητας 2 του “ΜETHODELF Α 1”, καθώς και τις συντακτικές δομές τής γλώσσας που διδάχτηκαν, δημιούργησαν ζωγραφιές χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες.

Οι μαθητές τής κ.  Έλενας Βιολάρη παρουσίασαν προφορικά το ζώο που έχουν στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο τού βιβλίου τους, και στη συνέχεια το απεικόνισαν σε χαρτόνι και έγραψαν λίγα λόγια για αυτό.

Η καλλιέργεια τής γαλλικής γλώσσας και η εκμάθηση τού λεξιλογίου και τής σύνταξης βοηθά τα παιδιά να εκφράζονται με άνεση στη γλώσσα, ξεδιπλώνοντας και παρουσιάζοντας πτυχές τής προσωπικότητάς τους.