Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας, οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, στις 13 Δεκεμβρίου 2013, έγραψαν εργασίες με θέμα την οικογένειά τους και τις διακοπές τους.

Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών, τις 28 Νοεμβρίου 2013 οι μαθητές όλων των τάξεων τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης γιόρτασαν το έθιμο τής Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving). Η ημέρα αυτή γιορτάζεται στη Βόρειο Αμερική την 4η Πέμπτη τού Νοεμβρίου και ενώνει ιστορικά τους Δυτικοευρωπαίους με τους Αμερικανούς.

Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, σε συνεργασία με το Instituto Comprensivo “G. PUECHER” τής περιοχής Κόμο τής Ιταλίας, συμμετέχουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning (πρόγραμμα συνεργαζόμενων σχολείων της Ευρώπης) με θέμα ‘’Pen-friends‘’.

Την 1η Νοεμβρίου 2013 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, στο μάθημα τής Αγγλικής Γλώσσας και με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους κ. Δ. Δημητροπούλου και Μ. Μπουρδάκου, μίλησαν για τον αγαπημένο τους προορισμό στο εξωτερικό, εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους θα ήθελαν να ταξιδέψουν εκεί και έγραψαν πληροφορίες γι' αυτόν.

Στο μάθημα τής Αγγλικής Γλώσσας και με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους, οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού βρήκαν πληροφορίες για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα των αγγλόφωνων χωρών, έγραψαν ευχετήριες κάρτες στα Αγγλικά και διακόσμησαν τις τάξεις τους και τον διάδρομο τού Σχολείου με εντυπωσιακά ταμπλό.

Στο μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, την 1η Νοεμβρίου 2013, ασχολήθηκαν με τον Άγγλο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Γουίλιαμ Σαίξπηρ, στο πλαίσιο σχετικής αναφοράς σε κείμενο τού βιβλίου τους.

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξεως τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης εκπόνησαν στο μάθημα των Αγγλικών εργασία σχετική με τον εορτασμό των Χριστουγέννων σε ολόκληρο τον κόσμο, με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Βαγιανού Όλγας. Τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματά τους παρουσίασαν στις 6 Δεκεμβρίου 2013 σε powerpoint.

Τον Νοέμβριο 2013 με αφορμή το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν, οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, μαζί με τις καθηγήτριές τους κ. Γεωργακέλλου και Λιολάκη, έφτιαξαν δικά τους έξυπνα αινίγματα (riddles) και έπαιξαν με τους συμμαθητές τους.

Στο πλαίσιο τής προετοιμασίας των μαθητών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης για τις εξετάσεις των αγγλικών διπλωμάτων, ο Συντονισμός των Αγγλικών προσκαλεί κάθε χρόνο καθηγητές-εξεταστές απο το Πανεπιστήμιο τού Cambridge για να βοηθήσουν περαιτέρω τους μαθητές στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Στις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης το 12ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (12th TMUN) στο οποίο συμμετείχαν μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης.