Αρσάκεια Ιωαννίνων
Παρουσίαση πολιτιστικού-διαθεματικού προγράμματος Γ΄ τάξης

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού,παρουσίασαν στους γονείς τους το πολιτιστικό-διαθεματικό πρόγραμμα που εκπόνησαν, με τίτλο “Ταξίδι στις τέσσερεις εποχές, μέσα από τον μύθο τής Περσεφόνης”.

«Με πυξίδα το όνειρο… κάθε τέλος μια νέα αρχή»
Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η  των μαθητών τής Στ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με θέμα «Με πυξίδα το όνειρο… κάθε τέλος μια νέα αρχή».

Οι ήχοι και οι μελωδίες ταξιδεύουν στον χρόνο

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, παρουσίασαν το διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν την ρτέχουσα σχολική χρονιά με τίτλο «Οι ήχοι και οι μελωδίες ταξιδεύουν στον χρόνο».

«Ελαιόλαδο: Το Υγρό Χρυσάφι τού Ομήρου»

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν το διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν, με θέμα «Ελαιόλαδο: Το Υγρό Χρυσάφι τού Ομήρου». 

“Η μητρότητα στην τέχνη και στον πολιτισμό”

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν στους γονείς τους το που εκπόνησαν, με τίτλο “Η μητρότητα στην τέχνη και στον πολιτισμό”.

“Ο θαυμαστός κόσμος τής μέλισσας ”

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 οι μαθητές τής Α´τάξης τού Γ´Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν το πολιτιστικό-διαθεματικό πρόγραμμα που εκπόνησαν, με θέμα “ Ο θαυμαστός κόσμος τής μέλισσας ”.

Ο όρος διαθεματικότητα αφορά στη διερεύνηση και στη μελέτη ενός θέματος που προσεγγίζεται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ζώντας σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται, είναι απαραίτητο και η γνώση να αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι αποσπασματικά. Ταυτόχρονα δε να συνδέεται με την ίδια τη ζωή.

Τεχνολογία και πολιτισμός
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, παρουσίασαν στους γονείς τους το διαθεματικό πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν με τίτλο “Τεχνολογία και πολιτισμός”.

Τρίγωνα, τετράπλευρα, κύκλοι και γραμμές σώζουνε ζωές
Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 οι μαθητές τής Β´ τάξης τού Γ´ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν, στον αύλειο χώρο τού Σχολείου, το εκπαιδευτικό διαθεματικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που εκπόνησαν με θέμα «Τρίγωνα, τετράπλευρα, κύκλοι και γραμμές σώζουνε ζωές».

Ο πολιτισμός μέσα από τη λογοτεχνία και τα Μαθηματικά
Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν το διαθεματικό πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν την τρέχουσα χρονιά με θέμα «Ο πολιτισμός μέσα από τη λογοτεχνία και τα Μαθηματικά».