Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ως επιμορφώτρια ΕξΑΕ, σε συνεργασία με την κ. Κωστούλα Χονδροζουμάκη, ΠΕ06, με θέμα “Let’s flip our classroom! - Aς αναστρέψουμε την τάξη μας!”, κατά την πραγματοποίηση διαδικτυακών επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο τού Α΄ κύκλου επιμορφωτικών δράσεων για την ΕξΑΕ, που διοργάνωσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, με υπεύθυνη οργανωτική συντονίστρια την κ. Ειρήνη Βιδάκη, ΠΕ70.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διαδικτυακό μάθημα "Project-Based Learning to Enhance Key Competences", διάρκειας 12 ωρών, το οποίο προσφέρθηκε από την Teacher Academy (Βρυξέλλες) και τη School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2020.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, στις 27 Οκτωβρίου 2020, με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για καθηγητές τής γερμανικής γλώσσας«Praktische Tipps & Hinweise für den Online-Unterricht mit Maximal A2 in der Klett Book-App», που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος "Klett Hellas ΕΠΕ".

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε με εισήγηση: «Αξιοποίηση τής προστιθέμενης αξίας των συνεργατικών εργαλείων μέσω εκπαιδευτικού σεναρίου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών» στο 12ο συνέδριο «Conference on Informatics in Education (12th CIE2020) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με έδρα εργασιών το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2020.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα «Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά: Παιδαγωγική αξιοποίηση τής τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», διάρκειας 30 ωρών.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε σε επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς, με θέμα «The Holocaust by Bullets on the Occupied Soviet Territories and its legacy today», που υλοποιήθηκε, στις 14 και 21 Νοεμβρίου 2020, από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και τον γαλλικό οργανισμό "Yahad-In Unum".

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε το 1° Διαδικτυακό Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τής Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα «Από τον 20ό στον 21ο  αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση τής εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις - Αντιλήψεις - Σενάρια - Προοπτικές - Προτάσεις», το οποίο διεξήχθη στη Ρόδο 3-5 Ιουλίου 2020.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού  συμμετείχε ως επιμορφώτρια στο σεμινάριο με θέμα «III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Ματαλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση κινητών συσκευών στη διδασκαλία».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το σεμινάριο με θέμα «V. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο».