Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε με εισήγηση: «Αξιοποίηση τής προστιθέμενης αξίας των συνεργατικών εργαλείων μέσω εκπαιδευτικού σεναρίου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών» στο 12ο συνέδριο «Conference on Informatics in Education (12th CIE2020) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με έδρα εργασιών το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2020.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά τού συνεδρίου.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την εισήγηση.