Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα «Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά: Παιδαγωγική αξιοποίηση τής τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», διάρκειας 30 ωρών.

Το μάθημα οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το European SchoolNet (EUN) μέσω τής πλατφόρμας mooc.edu.gr και τού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), από τις 19 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2020.