Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η δασκάλα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Μίνα Λουκαδάκου παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός για την υποβολή ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων», που οργανώθηκε από το τμήμα δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 19 Νοεμβρίου 2013.

Η κ. Όλγα Δασκαλοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικών στα Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία  και στο Α΄ Γυμνάσιο Ψυχικού, έχοντας παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας με θέμα «Πρακτικές της τάξης στο Δημοτικό» συνολικής διάρκειας 30 ωρών, μετά από αξιολόγηση, έγινε μέλος ομάδας έμπειρων εκπαιδευτικών, η οποία εκπόνησε εκπαιδευτικό διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας ως β΄ ξένης γλώσσας σε μαθητές 10-12 ετών, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τη στήριξη της έμπειρης επιστημονικής καθηγήτριας  του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Besançon (CLAB) κ. Hélène Vanthier.

Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων κ. Έλενα Βιολάρη και Έφη Γεώργα παρακολούθησαν, από 3 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2013, το σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικών (APF).

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Παρασκευή Φαναριώτη παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών με θέμα "Νέες εξετάσεις Goethe – Zertifikat B1", που διοργανώθηκε στις 13 Ιουνίου 2013 στον εκδοτικό οίκο Ηueber Hellas.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Παρασκευή Φαναριώτη συμμετείχε ως επίσημη εξετάστρια των διπλωμάτων Fit 1 και Fit 2 τού Ινστιτούτου Γκαίτε των γλωσσικών επιπέδων Α1 και Α2 στις προφορικές και τις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση των παραπάνω διπλωμάτων. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Μαΐου 2013 στις εγκαταστάσεις τής Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Κάντζα Αττικής.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Παρασκευή Φαναριώτη ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εξετάσεις τής 2ης ενότητας «Γραπτή έκφραση και επικοινωνία» τού μεταπτυχιακού διπλώματος «Ειδίκευση καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας» τού Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), οι οποίες διεξήχθησαν στις 15 Ιουνίου 2013.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Δ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Χριστίνα Ζαχμάνογλου και τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Παρασκευή Φαναριώτη συμμετείχαν σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Dr. Helga Lorens-Andreasch, επιστημονική συνεργάτις τού ÖSD ( Österreichisches Sprachdiplom) για εξεταστές των αυστριακών διπλωμάτων για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Παρασκευή Φαναριώτη παρακολούθησε, στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2013, επιμόρφωση σχετικά με το αυστριακό γλωσσικό δίπλωμα OSD (Oesterreichisches Sprachdiplom) για την απόκτηση τού τίτλου τής επίσημης εξετάστριας των γλωσσικών επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Χριστίνα Ζαχμάνογλου παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών με θέμα "Νέες εξετάσεις Goethe – Zertifikat B1", που διοργανώθηκε στις 11 Ιουνίου 2013 στον εκδοτικό οίκο Ηueber Hellas.

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε, στο 10ο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου, επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού οι Σχολικοί Σύμβουλοι τής 41ης και τής 43ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής κ. Ιωάννης Λαζαρίδης και Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου, για τους δασκάλους των Δ΄ και Στ΄ τάξεων και Ολοήμερων Τμημάτων των περιφερειών τους με θέμα «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδακτική τής γλώσσας στο πλαίσιο τού δημοτικού σχολείου».