Το Σχολείο των Ιωαννίνων διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα σχολικά εργαστήρια τής Ηπείρου, παρέχοντας 15 θέσεις εργασίας, κατάλληλο να εκπαιδεύσει τμήμα 30 μαθητών. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εποπτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό όπως: εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερες, προβολέα τοίχου και μεγάλο εύρος εκπαιδευτικού λογισμικού για όλες τις τάξεις τού Δημοτικού.

Οι Η/Υ είναι ΙΒΜ - Lenovo τελευταίας γενιάς με λειτουργικό σύστημα Windows 7 και Microsoft Office 2010. Όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν:
 

Στους χρήστες παρέχεται εξατομικευμένο περιβάλλον χρήσης για αρτιότερη και ασφαλέστερη χρήση από παιδιά.

Κατάλληλος κλιματισμός παρέχει άνετο και ευχάριστο περιβάλλον και προστατεύει τον εξοπλισμό τού εργαστηρίου. Λόγω τής πολλαπλής χρήσης των σταθμών εργασίας υπάρχει διαρκής υποστήριξη και αναβάθμιση τού λογισμικού και τού εξοπλισμού τους.

Εργαστήρια Η/Υ Τιράνων
Τα Σχολεία τής Πάτρας διαθέτουν 2 (δύο) υπερσύγχρονες αίθουσες εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η πρώτη, δυναμικότητας 12 θέσεων εργασίας μαθητών και 1 θέσεως καθηγητού, στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο τού Σχολείου και η δεύτερη, δυναμικότητας 16 θέσεων εργασίας μαθητών και 1 θέσεως καθηγητού, στεγάζεται στο κτήριο των Εργαστηρίων τού Αρσακείου Πατρών.

Οι Η/Υ είναι σε μόνιμη κεντρική σύνδεση στο Διαδίκτυο (όπως και όλο το Σχολείο εξάλλου) προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστατευμένη, όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές γνώσης. Τα εργαστήρια διαθέτουν επιπλέον τον απαραίτητο εποπτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερα, προβολέα data – οθόνη) και μεγάλο εύρος εξειδικευμένου λογισμικού για όλες τις τάξεις τού Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Λόγω τής αρτιότητάς τους τα εργαστήριά μας είναι Πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας και χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούνται για παρουσιάσεις πρωτοποριακών εφαρμογών νέου εκπαιδευτικού λογισμικό. Λόγω τής πολλαπλής χρήσης τους υπάρχει διαρκής υποστήριξη, ανανέωση, αναβάθμιση, και ενημέρωση και τού εξοπλισμού και τού λογισμικού τους.
Τα Σχολεία της Θεσσαλονίκης διαθέτουν 2 (δύο) υπερσύγχρονες αίθουσες εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δυναμικότητας 12 θέσεων εργασίας μαθητών  η κάθε μια. Η μία στεγάζεται στο κτήριο του Γυμνασίου και η δεύτερη στο κτήριο του Λυκείου.

Οι Η/Υ είναι σε μόνιμη κεντρική σύνδεση στο Διαδίκτυο (όπως και όλο το Σχολείο εξάλλου) προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστατευμένη, όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές γνώσης. Τα εργαστήρια διαθέτουν επιπλέον τον απαραίτητο εποπτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερα, προβολέα data – οθόνη) και μεγάλο εύρος εξειδικευμένου λογισμικού για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου.

Λόγω της αρτιότητάς τους τα εργαστήριά μας είναι Πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας και χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούνται για παρουσιάσεις πρωτοποριακών εφαρμογών νέου εκπαιδευτικού λογισμικού. Λόγω της πολλαπλής χρήσης τους υπάρχει διαρκής υποστήριξη, ανανέωση, αναβάθμιση, και ενημέρωση και του εξοπλισμού και του λογισμικού τους.
003
Πατήστε για μεγέθυνση
Image Τα Σχολεία Εκάλης διαθέτουν 4 (τέσσερεις) υπερσύγχρονες αίθουσες εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συνολικής δυναμικότητας 50 θέσεων εργασίας για τους μαθητές τής Δευτεροβάθμιας, οι οποίες βρίσκονται στο κτηριακό συγκρότημα των Γυμνασίων - Λυκείων. Στο κτηριακό συγκρότημα των Δημοτικών υπάρχει μία άιθουσα Η/Υ δυναμικότητας 18 θέσεων εργασίας.

Οι Η/Υ είναι σε μόνιμη κεντρική σύνδεση στο Διαδίκτυο (όπως και όλο το Σχολείο εξάλλου), προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστατευμένη, όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές γνώσης.

Τα εργαστήρια διαθέτουν επιπλέον τον απαραίτητο εποπτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (π.χ. εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερα, προβολέα data – οθόνη) και μεγάλο εύρος εξειδικευμένου λογισμικού για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Image Λόγω της αρτιότητάς τους τα εργαστήριά μας είναι Πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας και χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούνται για παρουσιάσεις πρωτοποριακών εφαρμογών νέου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Λόγω της πολλαπλής χρήσης τους υπάρχει διαρκής υποστήριξη, ανανέωση, αναβάθμιση, και ενημέρωση και του εξοπλισμού και του λογισμικού τους.