Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία για τη σωστή διδασκαλία τής πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τής χρήσης τους στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, μέσω τής πρακτικής εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε κτηριακό συγκρότημα τν Σχολείων είναι εγκατεστημένα ειδικά εργαστήρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που καθιστούν δυνατή την ορθή εισαγωγή των μαθητών στη χρήση τους. Τα εργαστήρια διαθέτουν μηχανήματα τα οποία συνεχώς ανανεώνονται, ώστε να συμβαδίζουν με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Όλα διαθέτουν αυτή τη στιγμή υπολογιστές με γρήγορους επεξεργαστές και πλατφόρμες επικοινωνίας (πολυμέσα). Παράλληλα, όλα τα συστήματα κάθε σχολικής μονάδας συνδέονται μεταξύ τους σε εσωτερικό δίκτυο και με το διαδίκτυο σε εικοσιτετράωρη βάση.

Στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ανά δύο σε κάθε συσκευή, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση εξειδικευμένων καθηγητών. Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου των Σχολείων έχουν δημιουργήσει στο περιβάλλον αυτών των εργαστηρίων δικές τους ιστοσελίδες, με περιεχόμενο από συγκεκριμένες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο τής πρωινής εκπαίδευσης, των απογευματινών ομίλων και των πανελληνίων, των ευρωπαϊκών ή των διεθνών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν.

Στα Δημοτικά Σχολεία τής Εκάλης λειτουργεί πρόγραμμα Τηλεματικής, όπου οι μικροί μαθητές γνωρίζουν και άλλη μία δυνατότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να παρακολουθούν μέσω αυτών μάθημα από κοινού με μαθητές άλλων σχολείων τού εσωτερικού ή τού εξωτερικού.

Τέλος, στη Βιβλιοθήκη των Σχολείων Ψυχικού λειτουργεί και ηλεκτρονικό «παράρτημα», μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένων με το διαδίκτυο, με προγράμματα πολυμέσων και εφαρμογών πληροφορικής και με πρόσβαση στις μεγάλες ξένες βιβλιοθήκες και στα σύγχρονα ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα.