Τιμή στους προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων και τής Παιδείας

Στις 30 Ιανουαρίου, σύμφωνα και με την εγκύκλιο τού ΥΠΑΙΘΑ, το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών τίμησε τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, προστατών των Ελληνικών Γραμμάτων και τής Ελληνικής Παιδείας.

Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης μελέτησαν στο μάθημα τής Φιλαναγνωσίας το βιβλίο τού Χρήστου Μπουλώτη «Ένα κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμεικό».

Κατόπιν, στο μάθημα τής Πληροφορικής, και με αφορμή τις δράσεις με θέμα τη "Μύρτιδα", δημιούργησαν με την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής ένα ρομποτικό επιτραπέζιο.

Δημιούργησαν ερωτήσεις για το επιτραπέζιο που αφορούσαν στο βιβλίο στην εφαρμογή power point, καθώς και καρτέλες με τις σωστές απαντήσεις.

Για πιόνια χρησιμοποίησαν τα ρομπότ δαπέδου "BeeBot".
Σχεδίασαν το πλέγμα με τα τετράγωνα σε διάφανο πλέξι γκλας και στη συνέχεια τοποθέτησαν στο κάτω μέρος του τις απαντήσεις των ερωτήσεων, καθώς και εικόνες από το βιβλίο.

Οι μαθητές μας διασκέδασαν πάρα πολύ. Χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν προσπαθώντας να κατευθύνουν το "BeeBot" στα τετράγωνα με τις σωστές απαντήσεις δίνοντας τις σωστές εντολές.


ΨΥΧΙΚΟ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού
_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ


Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού
_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ


Γ΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ


Γ΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού
_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ


Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


ΕΚΑΛΗ


Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης
_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Γ΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Γ΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό ΕκάληςΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΤΡΑ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Δημοτικό Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Δημοτικό Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Δημοτικό Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Δημοτικό Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ


Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ