Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο τού προγράμματος "Πανοπλίες - η τέχνη τού οπλισμού στην Αρχαία Ελλάδα", τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, καθώς και με την τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων.

Αρχικά παρατήρησαν την κανάτα τού Φίλωνα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η πρώτη συσκευή οικιακής χρήσης. Συγκεκριμένα, απελευθέρωνε αυτόματα νερό, κρασί ή νερωμένο κρασί, ανάλογα με την επιθυμία τού οινοχόου.

Μεγάλη σημασία για τους Αρχαίους Έλληνες είχε και η αυτόματη κρήνη τού Ήρωνος, στην οποία το νερό τού πίδακα συμπλήρωνε το νερό τού ανώτερου δοχείου, διατηρώντας τη στάθμη του σταθερή.

Αλλά και ο γερανός που είχαν οι Αρχαίοι Έλληνες τράβηξε το ενδιαφέρον όλων.

Τέλος, πολύ ενδιαφέρον είχαν ο κοχλίας τού Αρχιμήδη, καθώς και οι πανοπλίες με τις εκπληκτικές τους λεπτομέρειες.