Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Α΄ Αρσακείου Δημοτιού Ψυχικού με εκπαιδευτικά ιδρύματα τού εξωτερικού μέσω τής πλατφόρμας e-Twinning, οι μαθητές τού τμήματος Γαλλικών τής Ε΄2 τάξης, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Χριστίνας Βενάρδου, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα «Le français est partout!».

Κατά τη διάρκεια τού προγράμματος οι μαθητές συνέταξαν μικρά κείμενα με στόχο να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, την καθημερινότητά τους, το σχολείο και την πόλη τους.

Τα κείμενα αυτά ανέβηκαν στην πλατφόρμα e-Twinning από τους ίδιους αλλά και από τους μαθητές των σχολείων με τα οποία συνεργάστηκαν: Ibn Khaldoun τής ΤυνησίαςC.E.I.P. Marie Curie και Colegio San Vicente Ferrer τής Ισπανίας και Szkola Podstawowa nr 12 τής Πολωνίας.

Επίσης οι μαθητές δημιούργησαν παρουσιάσεις μέσω padlet με τις ζωγραφιές τους και με ηχητικά μηνύματα και οργανώθηκε διαδικτυακή συνάντηση από τους εκπαιδευτικούς, ώστε οι μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να συνομιλήσουν.

Ακόμη έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια μέσω τής εκπαιδευτικής εφαρμογής kahoot με τους συνομηλίκους τους, διεξήχθη ψηφοφορία για τον πιο πρωτότυπο λογότυπο και στο τέλος οι μαθητές και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν φόρμες αξιολόγησης τού προγράμματος.

Οι μαθητές συμμετείχαν επίσης στη δημιουργία ενός βίντεο παρουσίασης τού προγράμματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια τού προγράμματος e-Twinning οι μαθητές τού Σχολείου χρησιμοποίησαν τα Γαλλικά σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας με συνομηλίκους τους, εκφράστηκαν δημιουργικά, γνώρισαν πολιτιστικά στοιχεία των εμπλεκομένων χωρών και χρησιμοποίησαν την τεχνολογία.