Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε επιτυχώς το εξ αποστάσεως masterclass με τίτλο «Ψηφιακές αρχές και νέα μάθηση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους διεθνείς κορυφαίους ειδικούς στην Ψηφιακή Εκπαίδευση κ. Mary Kalantzis και Bill Cope τού Πανεπιστημίου τού Illinois, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει τις «7 αρχές» των οικολογιών τής ηλεκτρονικής μάθησης και των δυνατοτήτων τής μετασχηματιστικής μάθησης τού 21ου αιώνα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκεσε από τις 25 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2021 με εκτιμώμενο μαθησιακό χρόνο τις 55 ώρες, από τις οποίες 8 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τους καθηγητές και τη βοηθό τους κ.Olnancy Tzirides.