Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στην 10η διοργάνωση τού διαδικτυακού συνεδρίου DaFWEBKON 2021 για γερμανόφωνους καθηγητές σε όλο τον κόσμο.

Το θέμα τής παρουσίασής της ήταν το εκπαιδευτικό σενάριο «Der Fall der Berliner Mauer - Η πτώση τού τείχους τού Βερολίνου», βασισμένο στις αρχές τής ψηφιακής αφήγησης, που εκπόνησε κατά το σχολικό έτος 2019-20 με αφορμή την 30ή επέτειο τής πτώσης τού τείχους στο Βερολίνο τής Γερμανίας, με το προχωρημένο τμήμα τής Β΄ τάξης τού Σχολείου.