Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μ. Φωτιάδη παρακολούθησε τη Διεθνή Ημερίδα Διδακτικής τής Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Νεοελληνικής Γλώσσας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.
Την ημερίδα, με θέμα «Η Διδασκαλία τής Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και ο γεφυροποιός ρόλος της μεταξύ τής πολυπολιτισμικής ποικιλίας και τής πολυγλωσσίας», διοργάνωσε το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.