Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού δίδαξε στα μαθήματα Γερμανικών τριών τμημάτων αρχαρίων τού Γλωσσικού Κέντρου (Sprachlabor), τη Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, μετά από πρόσκληση τής κ. Άννας Βρουβάκη, υπεύθυνης καθηγήτριας Γερμανικών τού ΚΕΓΕΠ τού Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Οι φοιτητές δραστηριοποιήθηκαν από την κ. Μεταλληνού με μεθοδευμένη διδακτική παρότρυνση ψηφιακά, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες φορητές συσκευές τού Γλωσσικού Κέντρου (tablet) όπως και τα smartphone τους, με στόχο την εμπέδωση, με παιγνιώδη τρόπο, των γνώσεών τους στα Γερμανικά.
Η διδακτική προσέγγιση βασίστηκε σε ασκήσεις που η κ. Μεταλληνού είχε ετοιμάσει σε διάφορες πλατφόρμες ή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ή εφαρμογών (Voki, Learningapps, Thinglink, Xwords, Wordart, QrCodes...), που εγκαταστάθηκαν στις ψηφιακές συσκευές τού εργαστηρίου ή των φοιτητών, οι οποίοι αναγνώρισαν ότι η μάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ πιο εμπεριστατωμένα και με ευκολότερο τρόπο με την χρήση ψηφιακών μέσων μέσα από μια παιγνιώδη εκπαιδευτική διαδικασία.