Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μ. Φωτιάδη παρακολούθησε, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, τη διεθνή ημερίδα Διδακτικής τής Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με τίτλο «Η διδασκαλία τής Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και ο γεφυροποιός ρόλος της μεταξύ τής πολυπολιτισμικής ποικιλίας και τής πολυγλωσσίας».
Η ημερίδα, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε στο Διδασκαλείο Νεοελληνικής Γλώσσας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.