Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής Teacher Academyεκπαιδευτικής πλατφόρμας που εδρεύει στις Βρυξέλλες και μετεκπαιδεύει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε όλον τον κόσμο, με θέμα «Learning in a museum» (Μαθαίνοντας σε ένα μουσείο), διάρκειας πέντε εβδομάδων, από τις 19 Μαρτίου 2018 μέχρι και τις 18 Απριλίου 2018.
Η καθηγήτρια παρακολούθησε σειρά μαθημάτων, σχολίασε και αντάλλαξε απόψεις με συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων από διάφορα σχολεία σε όλον τον κόσμο και στο τέλος εκπόνησε σχέδιο μαθήματος πάνω στη διδαχθείσα θεματολογία, το οποίο αξιολογήθηκε από τρεις συναδέλφους της, αφού και η ίδια αξιολόγησε τρία άλλα αντίστοιχα σχέδια μαθήματος εκπαιδευτικών.
Teacher Academy ανήκει στην Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης (School Education Gateway), που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Education and Culture of the European Commission).