Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων».
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 150 (εξ αποστάσεως) ωρών, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20 Νεομβρίου 2017 έως 22 Ιανουαρίου 2018.