Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Αγγέλα Μεταλληνού τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής Teacher Academy, εκπαιδευτικής πλατφόρμας που εδρεύει στις Βρυξέλλες και μετεκπαιδεύει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε όλον τον κόσμο, με θέμα «Effective Parental Engagement for Student Learning» (Αποτελεσματική συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών), διάρκειας έξι εβδομάδων, από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2017.
Η καθηγήτρια παρακολούθησε σειρά μαθημάτων, σχολίασε και αντάλλαξε απόψεις με συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων από διάφορα σχολεία σε όλον τον κόσμο και στο τέλος εκπόνησε σχέδιο μαθήματος πάνω στη διδαχθείσα θεματολογία, το οποίο αξιολογήθηκε από τρεις συναδέλφους της, αφού και η ίδια αξιολόγησε τρία άλλα αντίστοιχα σχέδια μαθήματος εκπαιδευτικών.
H Teacher Academy ανήκει στην Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης (School Education Gateway), που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Education and Culture of the European Commission).