Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το πενθήμερο «Καλοκαιρινό εργαστήρι Δημοκρατίας των εκπαιδευτικών», το οποίο οργανώθηκε από το Ίδρυμα τής Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, από τις 11 έως και τις 17 Ιουλίου 2017, με θέμα «Μιλάμε για αυτά που δεν μιλάμε».
Αντικείμενο τού επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν η συζήτηση, ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από ζητήματα καλλιέργειας τής δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών και τής διάχυσης των δημοκρατικών αξιών στο σχολείο.