Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο: «Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην εκπαίδευση», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 5 Ιουνίου 2017 έως 7 Ιουλίου 2017, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών.